Sunday, June 25, 2017

INRI

И.Н.Р,И
Или
Исус од Назарет Цар Еврејски
Според Библијата и Новоот Завет ова е текст што Пилат го испишал на дрвена плочка што ја поставил над Исусовата глава на крстот на Рапетието .
“Многумина од Евреите го прочитаа овој натпис, зашто местото каде што Го распнаа Исуса беше близу до градот. Текстот беше напишан на арамејски, на латински и на грчки јазик.“ 1
( Јован 19:20 )
Ова е уште една историска лага.
Еве зошто
историски факт е дека термините Грција,Грци, грчки јазик се создадени после 1820-та од нашата ера .
Така колку и да тераме нанаѕад со објаснувањето дека Пилат поставил натпис и на грчки јазик, во 33 год, од нашата ера, некои 18 века разлика, сепак се 18, века разлика.
Библијата самат за себе посведочува термините
Ахаја , Ахајци .
Никакви Грци , никакви Елини, никаква Елада , никаква Грција .
Одиме понатаму .
На латински е напишано дека стои вака :
ИНРИ
Објаснувањето на овој латински натпис е :
“INRI stems from the Latin phrase 'Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum' meaning 'Jesus of Nazareth, King of the Jews'. ... This was the notice Pontius Pilate nailed over Jesus as he lay dying on the cross. It now signifies that a true Christian lies there.’’2
ИНРИ - Исус од Наразет Рекс Иудејски
Сега, малце хронолошки за терминот Рекс
Терминот Рекс е создаден во 1610 та година после Исус.
“Word Origin and History for rex. n. "a king," 1610s, from Latin rex (genitive regis) "a king," related to regere "to keep straight, guide, lead, rule," from PIE root *reg- "to rule, to lead straight, to put right" (cf. Sanskrit raj- "king;" Old Irish ri "king," genitive rig; see regal)...’’3
Заклучокот нема потреба да се нагласува .
__________
1- Јован 19:20
2-https://www.google.com/#q=Reks+origin+of+word
3- https://www.google.com/#q=I.N.R.I+meaning

ИНРИ

Еве уште една историска неправилност.
На латински е напишано
ИНРИ
објаснувањето на овој латински натпис е :

“INRI stems from the Latin phrase 'Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum' meaning 'Jesus of Nazareth, King of the Jews'. ... This was the notice Pontius Pilate nailed over Jesus as he lay dying on the cross. It now signifies that a true Christian lies there.’’

ИНРИ - Исус од Наразет Рекс Иудејски

Сега, малце хронолошки за терминот Рекс

Терминот Рекс е создаден во 1610 та година после Исус.

“Word Origin and History for rex. n. "a king," 1610s, from Latin rex (genitive regis) "a king," related to regere "to keep straight, guide, lead, rule," from PIE root *reg- "to rule, to lead straight, to put right" (cf. Sanskrit raj- "king;" Old Irish ri "king," genitive rig; see regal)...’’


Заклучокот нема потреба да се нагласува .
__________

https://www.google.com/#q=Reks+origin+of+word

https://www.google.com/#q=I.N.R.I+meaning

Wednesday, June 14, 2017

По делата твои ќе те познаам

“По делата твои ќе те познаам ’’, вели пишаното.
Зошто народот не се прашува?
Затоа што има воспоставен ротирачко лидерски систем ,преку кој што контролирајќи ги лидерите се контролира и народот.
Многу е едноставно.
Лидерите не се во служба на народот туку во служба на оние кои што ги контролираат..
Како го знаеме ова?

- "По делата ќе те препознаам", вели запишаното.
А народот?
Реалноста е таа дека во услови на отсуство од моралност и од спроведувње на законските кодекси , народот од пород постанува изрод кој како збирштина на паразити сака само пари без да ги одработува.Тоа не само што опишува мрзеливост туку и дебилизацијата која се шири поради претходно создадените услови за нејзиното пројавување.

  “По делата ќе те познаам’’ , вели пишаното.
Ајде да се присетиме ..
Што стори ДПМНЕ кога Сдс се откажа од нашите во беломорието ?
- Тие се откажаа од нашите во пиринско
Што стори ДПМНЕ кога Сдс направи нова територијална делба за Струга, Кичево и Скопје , после неуспешниот Референдум ,?
- Ништо , остави поделбата каква што е .
Кога се промената на македонското знаме со вентилатор , од страна на СДС ?
- Ништо не стори ,ДПМНЕ прифати промената

Прашањето е што ќе стори ДПМНЕ ,доколку а тоа ќе биде и повеќе од сигурно СДС потпише промена на уставното име ?Одговорот е извесен и ЌЕ биде вака:
ДПМНЕ ќе прифати променетото уставно име
Тоа ново име ќе е :

“Северно од Македонија ’’, како буквален превод од англиското "North of Macedonia "
“Северно од Македонија’’ , само да се знае не е исто што и

“Северна Македонија ’’,која на англиски се пишува " Northern Macedonia "
Тоа е географската одредница што ЌЕ се побара и што ЌЕ се добие.По зачленувањето во НАТО ќе се фрлат ноооогу пари по народо за да биде благосостојба за некое време.Таквата состојба ЌЕ трае некое време и ќе биде поизразена отколку во периодот по раздружувањето на Републиката од Југославија.
Тој период ЌЕ се случи откако
Прогласената Илирида ќе биде анексирана од Косово и откако делот што ЌЕ биде остаток од досегашното ФИРОМ ќе има Референдум за соединение со Европа ,че " Обединението чини силата".
Поради тоа што таквата Република Северно од Македонија ќе биде член на НАТО, Путин ќе ја награди со МПЦ под управда на СПЦ,преку измеќарот Вранишковски кој од поодамна е таму во Руската Црква и поради матемариките што постојат со Украинската Црква ,е признаен како главен играч кај нас.

И ?

Откако ЌЕ потрошат парите , се останува и без пари и без се останато.

Македонија , време сегашно
.
Место кај што менталитетот на лидерите кај Македонците вреднуваат вака:

1+1 = НУЛА

Monday, June 12, 2017

Околу терминот ШОП

За терминот Шоп сум испишал еден ферман кај мене на профил,така да доколку некој сака може и на Шитипедија да постави.Тоа јас секако дека нема да го сторам .

Накрактко
Шоп или на латински напишано Shop изворно означувал припадник на
Епископија Epi SHOP ia .односно Црква со ранг на Епископија.
Припадниците Шопја се оној дел од нашио народ кој бил ангажиран да одработува на имототе што имала Црквата во делот сточарство на ридско планинскиоте области .Географската област наречена Шоповлак,,денес се наоѓа во три држави, Македонија, Бугарија и Србија.
Таа територија отприлика би требало да биде некогашен ИМОТ што некогаш била управувана од страна на ,веројатно не сум сигурен Јустинијана Прима , со седиште во Скопје .
Забележете дека и називот на нашиот главен град е тој
SHOP
h->k
SKOP

Скопје

или кратенка од
Епи СКОП ија

За јзикот што тие говорат реформаторот Вук Карачиќ пишал дека тоа е тн Торлачки јазик , давајќи и самиот несвесно посоката дека
Торкал е оној што живее во Торла те ТРЛА , а се занимава со сточарска дејност.
Значи не постои посебен шопски народ
не постои посебен шопски јазик
нема посебна шопска култура и литература
Шоп е занимање ,порфесионална дејност
Шоп , офчар во служба на - Црквата .

Види блискости со англискиот
Шоп
shop

Bishop
ShOpard -Shepard
ПасТир
Pastor
Денес без причина терминот шоп сеуште е пејоратив кој се употребува за навреди и исмејување .
Некому тој термин служи за надминување и на искомплескираноста
некому за терање шега и мајтапење на сметка на општествените девијации .
Како и да е за сите нас што имаме потеклото од тие тн шопски краишта
поговорката е
“Држ се земјо , шоп те гази ..’’

Saturday, June 3, 2017

Македонскиот цар Стефан – Душан

Македонскиот цар Стефан – Душан
Најдобар пример е прогласувањето и крунисувањето на Немања, исто така двапати, цар Стефан - Душан, кој бил крунисан во Скопје од Охритскиот архиепскоп за македонски цар. Тешко и многу неодговорно е од страна модерните историчари, кои ги искривуваат и премолчуваат историските вистини, како на пример: Од кого и како цар Стефан – Душан, според документите станал цар. Очигледно се искривува и премолчува правата вистина, со погрешното презентирање на српскиот научник Љ. Стојановиќ, „ Стари српски записи и написи, к.н III Белград. 1905 година, стр. 41 – број 4949, како и од кого цар Душан станал српски „ Цар Душан - силни„ кој се разликува од оргиналните документи, како и оној кој се чува во Националниот музеј во Прага од мај 21 1349 година, кој гласи:
„ Благочестиваго и христолубиваго македонскаго цара Стефана, српскаго, болгарскаго, унгарскаго, далматинскаго, арбанаскаго, уговлахискаго и ширним многим пределом и землем самодржсца„
Слична содржина има и таканаречениот Софиски препис на Душановиот Законик, а исто и Загрепскиот ракопис:
„Благовернаго и христолјубиваго македонскаго цара Стефана закон....„
Во овој случај очигледно е што се премолчува македонската царска сувереност, додека е кристално јасна: македонскиот цар Стефан – Душан не е ништо друго освен македонски цар, кој владеел на сите горенаведени народи, меѓу кои се и Србите. Самиот факт на крунисувањето, местото и благословот на македонскиот – охритски архиепископ на 16.04.1346 год, во Скопје не дава можност за поинакви коментари. На сличен начин бугарската историја го присвојува цар Самоил. Грчката историја, исто така не заостанува во тој однос од другите соседи присвојувајќи ги македонските цареви и владители од постаро и ново време, Филип, Александар, Константин, Васил I. Васил II и други.

Izvor

Thursday, May 25, 2017

Исус е божји збор и во Куранот

3)     "Word" from God

Jesus is referred to as a "Word" from God in three passages in the Quran.  No other prophet has been described with such a title.
"…O Mary!  Behold, God gives you good news of a word from Him, who shall become known as the Messiah, Jesus, son of Mary..." (Quran 3:45)
"…The Messiah, Jesus son of Mary, was only a messenger of God, and His word which He conveyed unto Mary..." (Quran 4:171)
"…God gives you good news of (a son whose name is) John, (who comes) to confirm a word from God…" (Quran 3:39)
Christians believe that in the first chapter of the Gospel of John, Jesus is identified as "the Word" (logos in Greek) incarnated, or made flesh.  "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God... And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth..."
The Christian idea of the logos is completely different from the simple Islamic understanding of the ‘Word.’  The idea of the Greek logos may be traced back at least to the 6th century BC philosopher, Heracleitus.  He proposed that there was a logos in the cosmic process analogous to the reasoning power in man.  The Greek speaking Jewish philosopher, Judaeus Philo of Alexandria (15 BC - 45 CE), taught that the logos was the intermediary between God and the cosmos. The writings of Philo were preserved and cherished by the Church, and provided the inspiration for a sophisticated Christian philosophical theology.  "The identification of Jesus with the logos… was further developed in the early church but more on the basis of Greek philosophical ideas than on Old Testament motifs.  This development was dictated by attempts made by early Christian theologians and apologists to express the Christian faith in terms that would be intelligible to the Hellenistic world and to impress their hearers with the view that Christianity was superior to, or heir to, all that was best in pagan philosophy."[1]
Islam provides a clear explanation of how Jesus was a "Word" from God.  But first the process of human procreation must be understood.  The Might of God is behind everything.  Whenever God decides to do something, like giving life or causing death, He says the word "Be" and it happens,
"It is He who gives life and causes death; and when He decrees a matter, He but says to it, ‘Be,’ and it is." (Quran 40:68)
The first step in human procreation is the biological union between male and female reproductive cells in addition to the will of  God. Since Jesus was born without a father, he was not conceived by the male sperm cells.  Instead his creation, similar to Adam, is solely attributed to the Word of God, ‘Be.’ God says:
"Indeed the likeness of Jesus to God as the likeness of Adam; He created him from dust, then said to him, ‘Be,’ and he was." (Quran 3:59)
The Quran gives details of Jesus’ conception.  Mary was not impregnated by a man.  Angel Gabriel, referred to in the Quran as the Spirit, brought the soul of Jesus – his soul was created by God like other human souls - to breathe it into Mary.  On seeing the angel, she expressed with surprise,
"‘My Lord,’ said Mary, how shall I have a son when no man has ever touched me?" (Quran 3:47)
The angel answered,
"Thus it is: God creates what He wills: When he decrees a matter, He only says to it: ‘Be,’ and it is." (Quran 3:47)
Gabriel then blew the soul of Jesus into Mary, "so We blew into it (her womb) through Our angel." (Quran 66:12)
In essence, Jesus is God’s ‘Word’ because he came into existence by God’s Word - ‘Be’ - as the Quran describes in another passage,
"His word which He conveyed unto Mary..." (Quran 4:171)

(4)      "Spirit" from God

In the Quran, God attributes certain creations to Himself as a means of respect and honor. For example, God calls the sacred mosque in Mecca "My House" as a means of veneration.  God says:
"And We enjoined Abraham and Ishmael saying: ‘Purify My House for those who circumambulate (it), and those who abide (in it) for devotion, and those who bow down (and) those who prostrate themselves." (Quran 2:125)
The Quran describes Jesus to be a ‘Spirit’ proceeding from God:
"We breathed into her (Mary) from My Spirit." (Quran 21:91)
"…a Spirit created by Him."(Quran 4:171)
"We blew into (her womb) through Our angel." (Quran 66:12)
Jesus was a spirit, or more correctly, a soul created by God, brought by Gabriel, a mighty angel of God, and breathed into Mary:
"We blew into (her womb from her garment) through Our angel." (Quran 66:12)
Jesus was not a ‘part,’ ‘person,’ or ‘activity’ of God that separated and dwelled inside Mary.  He is called a ‘Spirit’ from God as a symbol of respect and honor, not divinity.
Likewise, God also gives Adam this characteristic of being His spirit. God said when He ordered the angels to prostrate to Adam upon his creation.:
"So, when I have fashioned him (Adam) completely and breathed into him (Adam) the soul which I created for him, then fall down prostrating yourselves unto him." (Quran 38:72)
Indeed Jesus is given an honored status in the Quran and is has been given certain titles and descriptions not given to other prophets, but this in no way should cause a person to believe that Jesus was anything other than mortal. This can be summarized in the following verse in which God says:
"O People of the Book (the Jews and the Christians)! Do not exceed the limits in your religion, and do not speak (lies) against God, but (speak) the truth; the Messiah, Jesus, the son of Mary, is only a messenger of God and His Word which He bestowed on Mary and a Spirit from Him; believe therefore in God and His messengers, and say not, ‘Three’. Desist, it is better for you; Indeed God is only one diety; far be it from His glory that He should have a son, To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, and God is All-Sufficient as a Disposer of affairs." (Quran 4:171)


Footnotes:
[1] "logos."  Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service.  (http://www.britannica.com/eb/article-9048773)


Извор

Wednesday, May 24, 2017

Проштално Богдановски

Прошталното писмо на ДРАГАН БОГДАНОВСКИ

Претсмртното каење за Љубчо и за Партијата

„Досегашната историја на ВМРО-ДПМНЕ јасно покажува дека таа со многубројноста на своето членство, со своето семејство во демократскиот систем на македонскиот парламентаризам, е најголемата и најзначителна македонска партија.Ни една друга партија не ги изразува стремежите и надежите на македонскиот н
арод за една посреќна утрешнина како што тоа го изразува ВМРО-ДПМНЕ. Македонската младина е сплотена како авангардна комуна (?) во ВМРО-ДПМНЕ. За ВМРО-ДПМНЕ може слободно да се каже дека е партија на македонската младина, бидејќи младината на секој народ е негова иднина. Затоа и ВМРО-ДПМНЕ е партија на македонската иднина.

Во ВМРО-ДПМНЕ се организирани најпатриотските политички сили на нашата македонска нација затоа е чест и гордост да се биде член или симпатизер на ВМРО-ДПМНЕ. Преку ВМРО-ДПМНЕ блескаат во нова историска содржина идеалите на славниот Илинден 1903.

Секој глас даден за ВМРО-ДПМНЕ, е глас за македонска Македонија, глас за Гоце, Даме, Никола Карев и за сите други херои на македонскиот народ кои се бореле или умреле. Македонија да живее слободна и независна. И покрај колапсот на тоталитарниот комунизам и создавањето на независната македонска држава и покрај воведувањето на повеќепартискиот систем во нашата македонска држава, а сé уште не е воспоставен вистински демократски систем. Македонија денеска целата липа под србокомунистичката диктатура и ропство кое ни остана во наследство од титовистичката Југославија. Србоманскиот врховизам кој беше озаглавуван од Лазар Колишевски, денеска сé уште живее и владее во Македонија, но заглавен од новиот Султан Абдул Хамит - Киро Глигоров.

Во Македонија не може да има вистинска демократија сé додека македонскиот народ со демократски средства, не со борба, не ја испрати од власта србокомунистичката диктатура на Киро Глигоров во чиј состав влегува и денешната македонска криминална мафија. Затоа, неминовно е потребно да ја закрепнеме нашата ВМРО-ДПМНЕ. За тоа ни е потребно единство во нашата партија. Јас, како еден од основачите на нашата партија, честит вмровец што со некои мои избрзани и непромислени пишувања придонесов за создавање неединство и истребување (?)...на нашата партија.

Претсмртното каење за Љубчо и за Партијата

Со ова писмо го повлекувам како невистинито сето она што го имам напишано против нашата партија особено против нејзиниот смел водач Љубчо Георгиевски. Ги молам членовите на нашата партија да ми простат за сторениот грев, а јас од моја страна сакам искрено да се сплотам во редовите на нашата славна партија и особено ги молам од мојата смртна енергија да ги повикаме за нов и уште поуспешен став на нашата партија.

На крајот, ги поздравувам сите членови и симпатизери на нашата партија и им порачувам уште повеќе да се сплотат околу Љубчо Георгиевски, кој е гаранција дека ќе се остварат идеалите на нашата партија. Сакам да подвлечам дека опасноста за интересите на Македонија не се состои во наводната и непостојна бугароманија на Љубчо Георгиевски туку во србоманијата на Киро Глигоров- диктатор, наследник на српскиот диктатор Лазар Колишевски. Нека ова поздравно писмо биде сфатено како моја искрена исповед и како грижа на мојата совест. Идејно и со своето полувековно политичко минато припаѓам на ВМРО-ДПМНЕ. Како вмровец сакам да умрам и да бидам испратен во гробот од мои вмровци – пишува Богдановски.

Тажен крај на осамениот воин Фељтон – ВМРО-ДПМНЕ

пс.јас сум го превзел од фељтонот кој излегуваше во весникот БИЗНИС24
09-02-2012 01:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
hristo Online
Super Moderator
******

Posts: 1,659
Joined: Dec 2009
Reputation: 30
Post: #1044


Sunday, May 21, 2017

Околу позадината на промената на македонското знамеСРЕДА, 15 СЕПТЕМВРИ 2010  
Национализам по запад во четири чина со резимеТодор Петров

Се’ додека постои нацијата ќе постои национализмот, оти тоа е основа на државноста... На Исток, во комунизмот, нацијата беше синоним за етнос, луѓе од ист род и пород. На Запад, во капитализмот, нацијата беше синоним за демос, како збир на граѓани независно од нивното етничко потекло... Се разбира, Македонија нема да биде прва во светот на капитализмот, во која по рецептот на Комунистичката интернационала ќе изумрат државата, народот, фамилијата, верата...

Чин први

Не е никаква тајна дека предлагач на шеснаесет-зрачното златно-жолто сонце на црвена основа за државно знаме на државата Македонија беше независниот пратеник Тодор Петров. Тоа се премолчува. Зошто, знаат ќутолозите. Ретушираат, ама фактите не можат да ги демолираат. Предлабоки се трагите на вистината за Македонија. И тоа е тоа.

Веднаш по донесувањето на Законот за државното знаме на Република Македонија во 1992 година, почнаа да не’ облетуваат странски мешетари, за промена на државното знаме. И нашите не заостануваа. Прв после донесувањето на Законот за државното знаме на Република Македонија кој ми пријде со предлог за смена на државното знаме, беше пратеникот Тито Петковски: „Тодоре, што мислиш да го трампаме државното знаме за државното име во односите со Грција?!“ Му возвратив „Тито, јас се изнамачив шеснаесет-зрачното златно-жолто сонце на црвена основа да се изгласа за државно знаме на Македонија. Кој има сила, нека проба сега нека го смени!“ Иако го сменија, ама за него ништо не добија. Тоа се вели идиоти!

Се сеќавам дојде една американска делегација, имаа одвоени состаноци со сите пратенички групи во првиот повеќепартиски состав на Собранието на Македонија. Ги разубедуваа за промена на државното знаме на Македонија. Имаа средба и со мене како предлагач на Законот за државното знаме на Македонија. Едниот од делегацијата ми рече: „Господине Петров, зошто сте ја одбрале токму таа апликација на сонце за државно знаме на Македонија? Во САД има толку многу агенции за дизајн, би можеле да Ви направат поубаво сонце за државно знаме на Македонија!“

Му одговорив: „Кога Вие би ми дозволиле ЈАС да нацртам државно знаме на Соединетите Американски Држави, тоа ќе биде најубавото државно знаме на светот!“ „Не, ние не бараме од Вас промена на државното знаме на Македонија“ - возвратија Американците. И заврши муабетот...

Кога под притисок „нашите“ го сменија државното знаме на Македонија, западнава бирократија ни возврати: „Знамето си го сменивте самите Вие!“ Демократски, нели?! Притисоците се заборавија, заради плиткиот ум на многумина „наши политичари“...

Чин втори

...Како независен пратеник, во далечната 1993 година, отпатував во Германија кај нашинци, Македонци. Бев гостин во ресторанот на нашинецов во градот Херксхајм. На едниот ѕид од салата каде што ручавме имаше нацртано, по целата површина на ѕидот, огромна карта на Македонија во етно-историските граници. Нашинецов беше домаќин на работен ручек на градските советници. Меѓу гостите бев и јас. Нашинецов се пофали дека на гости му е пратеник од Парламентот на неговата матична држава Македонија. На крајот од работниот ручек започнавме неврзан муабет, колку да се одбележи моето присуство. Еден од советниците ме запраша: „Господине Петров, Југославија повеќе не постои, Македонија е нова држава, зошто државноста ја врзувате за античката историја на Македонија? Доаѓале, проаѓале војски на тие простори, кој знае денес кој што е.“ Не чекав долго да одговорам: „Почитувани господа, НИЕ Македонците не тврдиме дека нашите корени се од семката на Александар Трети Македонски. Етнологијата денес не е чиста генетика, туку пред се култура. Се разбира со ДНК и тоа е мерливо, но за историјата на Македонија ние зборуваме, пред се, како за култура. Тоа што Грција денес преферира кон културата и историјата на Македонија, не значи дека ние и’ ги крадеме. Ако Грците се сметале за Македонци, а помоќни се од нас, зошто нивната држава не ја нарекле Македонија туку Елада?! За Македонија не спомнаа се’ до распаѓањето на Југославија? Патем, ние не зборуваме за чиста раса, како во ергели. Хитлер во Втората Светска Војна направи обид за создавање на чиста ариевска раса и видовме до кое дереџе ја доведе Германија. Точно е дека низ Балканот проаѓале и доаѓале војски. Јас не можам денес да тврдам баба ми со кого спиела, ама кога сме веќе до бабите, да прашам: кога руските казачоци влегоа во Германија во Втората Светска Војна, дали и една Германка остана несилувана? Тие Германки, што изродија: Германци или Руси?“ Еден од советниците веднаш ми возврати: „Вие нас не’ навредувате!“ Продолжив: „Значи, кога зборуваме за баба ми, нејзе можеле да и се редат белосветски војски од пред две илјади години, и поради тоа не може јас да бидам Македонец. Ама, кога зборуваме за тие што ги силувале Вашите баби од пред педесет години, тогаш Вие сте навредени?“

„Не сакавме да ја навредиме Вашата баба, ниту Вас“ - возврати соговорникот. „Истото и јас го мислам за Вашите баби и за Вас. Не ги навредив Вашите баби ниту Вас со тоа што ја спомнав Втората Светска Војна. Впрочем, за да се санкционира поделбата на Германија во Втората Светска Војна на Западна и Источна Германија, се создаде посебна етногенеза за западно-германци и источно-германци. Иако има и други приказни за источно-германците како потомци на Прусите, Прусите од Русите. Заради санкционирање на поделбата на Германија во Втората Светска Војна, западно-германците и источно-германците кодифицираа два различни литературни јазици, формираа западно-германски и источно-германски речник, кој до денес се употребува“ - го завршив муабетот. Разговорот не продолжи...

Чин трети

...За време на блокадите на граничниот премин Блаце према Косово во војната август 2001 година кога насилно прогонетите Македонци од Тетовскиот кризен регион го блокираа граничниот премин Блаце, за да покажат пред светот дека не се загрозени Албанците туку Македонците, од Македонија известуваше и екипа на Си-Ен-Ен со дислоцирано студио во хотел „Александар Палас“. Ме повикаа во студиото за директно учество во програма, да ги образложам причините на блокадата. Пред снимањето ме пресретна еден Американец од студиото, ми вели: „Што сте Вие?“ Одговорив: „Македонец!“ Возврати: „Оу, националист?!“ Го запрашав веднаш и јас: „Вие сте Турчин?!“ Американецот ми одговори: „Не, Американец!“ Му реплицирав: „Оу, расист?!“ Разговорот заврши. Значи јас Македонец, националист, ама Американецот демократ. Чудна некоја логика за национализам...

Чин четврти

...Ми доаѓа во канцеларијата на Светскиот Македонски Конгрес во центарот на Скопје, 2010 година, делегација на ОБСЕ. Да разговараат. Дипломатскиот претставник дојде со преведувач. Сакаа да муабетиме за државното име Македонија. Не дека не сум гостољубив, напротив и прељубезен во комуникацијата со сите, ама знам да го бранам сопственото достоинство. Го запрашав гостинот како се вика. Ми одговори: „Се викам Алфонсо.“ Намерно ја прашав преведувачката: „Како кажа, Алфред?“ Алфонсо веднаш ми возврати, најверојатно свати дека не сум го чул убаво неговото име, па продолжи: „Алфред е германско име, Алфонсо е шпанско име.“ Го навлеков во филм, па на англиски му реплицирав: „Вие Швеѓанец сте?“ Дипломатов одговара: „Не, јас сум Алфонсо, Шпанец од Шпанија.“ Пак не свати дека е во филмот, за да на крајот му одговорам: „Господине Алфонсо, Вашиот Ај-Ди (идентитет) е Алфонсо, Шпанец од Шпанија. Мојот Ај-Ди (идентитет) е Тодор, Македонец од Македонија. За што дојдовте да разговараме за промена на името на Шпанија или за промена на името на Македонија?“ Ја свати играта и разговорот продолжи  во многу порелаксирана атмосфера, иако се посрамоти.

Резиме

Сакав да Ви кажам како јас во очите на тие што не набљудуваат сум по дефиниција националист, иако нацијата ТИЕ ја измислија. А, векови пред нив НИЕ имавме држава. Како држави да не постоеле пред француската буржоаска револуција, та од неа па наваму ги измисливме нациите. Германија е федерација, ама во сите федерални единици живеат Германци. Ним лесно им е да менаџираат држава и да ја обединуваат Западна со Источна Германија. За западните стандарди, патриот е синоним за лојалност на граѓанинот према нацијата како синоним за државата! Ама декларацијата Македонец за истите извори е националист, како синоним за шовинист. Значи, ЈАС Македонец, не може, не смеам да си ја сакам татковината, родината, не смеам да бидам патриот, оти тоа не ни следи. Мојата љубов за мојата татковина во очите на западната бирократија е шовинизам за осуда, ама они со својата љубов за татковината може да војуваат за сопствените „национални“ интереси на сите меридијани на земјината топка и на останатите да им инкасираат колатерална штета?!

Почитувани, бидете патриоти и сакајте си ја татковината! Бранете ја и за неа борете се! Љубовта према татковината е света работа и уставна должност, израз на лојалноста према државноста! Независно од дволичноста на западните „демократии“ мислам бирократии. Тој што не ги сака своите во фамилијата не ги сака ни останатите. Тој што не ја сака својата заедница и држава, не ги сака ни останатите. Тој што е без вера, не може да биде верен ниту на фамилијата, ниту на заедницата, уште помалку на државата. Затоа, нека не Ве поколебат обвинувањата од оние кои убивајќи по светот Ве обвинуваат за љубовта кон својата фамилија, заедница, држава и татковина, а тоа го прават од „љубов“ према својата фамилија, заедница, држава и татковина...


...Нели, луѓето во светот се еднакви и рамноправни, а човековите права се универзални...

Извор

Thursday, May 18, 2017

Диктаторот Тито


ЦИА ОБЈАВУВА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕГЕЈСКОТО ПРАШАЊЕ: Диктаторот Тито буквално тругвал со Македонија и Македонците и ја поделил Македонија!

Меѓу големиот број на документи кои се однесуваат на Македонија, а се од архивата на Централната разузнавачка агенција на САД (ЦИА), се наоѓаат и докази за тоа дека Јосип Броз Тито е всушност главниот виновник за поделбата на Македонија
454961-shto-sledela-cia-vo-jugoslavija-po-smrtta-na-tito
Имено, Тито некаде до 1952 година има интерес Македонија да ја прошири кон Бугарија и Грција, но по силно влијание, како што се објаснува во документите на ЦИА, тој решил да го затвори Македонското прашање за Егејска Македонија преку тоа што ќе им дозоволи на Грците да ја завземат таа територија, а заедно со помош на западните сили, народот да биде асимилиран или етнички прочистен.
Тито се согласил на ваков план, имајќи во предвид дека тој имал интерес во силна соработка со ЦИА.
Излажани и изманипулирани, тогашните активисти на ВМРО решиле дека треба да преземат акција против диктатоторот, па започнале со повеќе дејности кои ја промовирале нивната идеологија за обединета Македонија. Одговорот на Тито по 1952 година против формирањето на движењето за обединета и самостојна Македонија пристигнал преку интензивното следење на дејците на ВМРО од страна на УДБА, репресија, апсење и необјаснети убиства на сите оние кои работеле на оваа идеја.
Меѓу многумината, во документите на ЦИА се објаснува и начинот на кој бил затваран Панко Брашнаров, како Павел Шатев еден од најголемите дејци на ВМРО починал во затвор, како исчезнал Бане Андреев, убиството на струмичките студенти и многу повеќе.
Во исто време Русија се залагала за воена интервенција во Македонија со цел враќање на природната територија на Македонија и формирање на Голема Македонска држава! За тоа повеќе ТУКА!
Извор: infomax.mk


извор

Приказната за изгубениот син

Приказната за изгубениот син
Според Лука 15 :11 - 15 : 32
Ве уверувам, дека, на сличен начин, Божјите ангели се веселат за еден грешник кој преку покајание се враќа кај Бог.“
Исус продолжи: „Еден човек имаше два сина.
Дојде кај него помладиот син и му рече: ,Татко, дај ми го мојот дел од имотот, сега!‘ И таткото им го раздели имотот.
По неколку дни помладиот син го продаде својот дел и замина со парите во далечна земја. Таму ги потроши сите пари, живеејќи во разврат.
Кога потроши сe што имаше, земјата ја зафати голем глад и тој се најде во немаштија.
Отиде како наемник кај еден тамошен човек, кој го прати в поле да му ги чува свињите.
Страден беше да си го наполни стомакот со желадите што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше.
Конечно, тој се свести и рече: ,Сите наемници кај татко ми имаат храна во изобилство, а јас овде гладувам!
Ќе станам, ќе појдам кај татко ми, и ќе му речам: ,Татко, ви згрешив и на Бог и тебе!
Повеќе не сум достоен да се нарекувам твој син. Прими ме кај тебе како наемник!‘
Така тој стана и се упати кај татка си. Додека тој беше уште далеку, таткото го здогледа како доаѓа. Му падна жал и му притрча во пресрет, го гушна и го бакна.
Синот почна да му зборува, велејќи: ,Татко, ви згрешив и на Бог и тебе! Повеќе не сум достоен да се нарекувам твој син ...‘
Но таткото го прекина, заповедајќи им на своите слуги: ,Донесете ја бргу најдобрата облека и облечете го! Ставете му и прстен на раката и обувки на нозете!
Доведете го најдоброто теле, заколете го - да јадеме и да го прославиме ова,
зашто, овој син беше мртов за мене, а сега оживе; беше загубен, а сега е најден!‘ И така започна прославата.
Постариот син, пак, беше на нива. Враќајќи се дома, тој уште оддалеку слушна песни и игри,
па, повикувајќи еден од слугите, го праша што се случува.
Брат ти се врати‘ - му одговори слугата, ,па татко ти го закла најдоброто теле, радосен што го виде здрав.‘
Постариот брат се налути и не сакаше да влезе дома. Излезе татко му и почна да го моли.
Но тој му рече на татка си: ,Јас ти работев како роб сиве овие години и никогаш не ти бев непослушен, а ти ниеднаш не ми даде ни едно јаре за да се провеселам со пријателите.
А кога се врати овој твој син, кој по блудници го потроши сиот свој имот, за него го закла најдоброто теле!‘
Таткото му одговори: ,Сине, ти си секогаш овде, со мене, и сe што е мое е и твое.
Но треба да се радуваме и да прославиме, зашто брат ти беше мртов и оживе; беше загубен, но сега е најден.‘“

Така и ние , бидејќи за нас и нашиот род и пород се однесува поракава ,така и ние би требало да се поставиме кон сите кои што веќе утре ќе се откажат од тоа да бидат странци кај странците , па со покајание се вратат да си бидат свои меѓу нас што сме им семејство. Враќање кон моралноста пред се :
Погледнеме ли околу ќе согледаме дека сме постанале збирштина на Паразити кои сакаат пари ,а не сакаат да ги одработат. Лажговци кои меѓусебно се лажат заради
поткрадување ..
Секој кој ќе се покае .Бидејќи покајанието е и големо и свето.Уште поголемо од него е самото прифаќање на покајништвото и на оние што се во каењето .