Sunday, June 25, 2017

INRI

И.Н.Р,И
Или
Исус од Назарет Цар Еврејски
Според Библијата и Новоот Завет ова е текст што Пилат го испишал на дрвена плочка што ја поставил над Исусовата глава на крстот на Рапетието .
“Многумина од Евреите го прочитаа овој натпис, зашто местото каде што Го распнаа Исуса беше близу до градот. Текстот беше напишан на арамејски, на латински и на грчки јазик.“ 1
( Јован 19:20 )
Ова е уште една историска лага.
Еве зошто
историски факт е дека термините Грција,Грци, грчки јазик се создадени после 1820-та од нашата ера .
Така колку и да тераме нанаѕад со објаснувањето дека Пилат поставил натпис и на грчки јазик, во 33 год, од нашата ера, некои 18 века разлика, сепак се 18, века разлика.
Библијата самат за себе посведочува термините
Ахаја , Ахајци .
Никакви Грци , никакви Елини, никаква Елада , никаква Грција .
Одиме понатаму .
На латински е напишано дека стои вака :
ИНРИ
Објаснувањето на овој латински натпис е :
“INRI stems from the Latin phrase 'Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum' meaning 'Jesus of Nazareth, King of the Jews'. ... This was the notice Pontius Pilate nailed over Jesus as he lay dying on the cross. It now signifies that a true Christian lies there.’’2
ИНРИ - Исус од Наразет Рекс Иудејски
Сега, малце хронолошки за терминот Рекс
Терминот Рекс е создаден во 1610 та година после Исус.
“Word Origin and History for rex. n. "a king," 1610s, from Latin rex (genitive regis) "a king," related to regere "to keep straight, guide, lead, rule," from PIE root *reg- "to rule, to lead straight, to put right" (cf. Sanskrit raj- "king;" Old Irish ri "king," genitive rig; see regal)...’’3
Заклучокот нема потреба да се нагласува .
__________
1- Јован 19:20
2-https://www.google.com/#q=Reks+origin+of+word
3- https://www.google.com/#q=I.N.R.I+meaning

ИНРИ

Еве уште една историска неправилност.
На латински е напишано
ИНРИ
објаснувањето на овој латински натпис е :

“INRI stems from the Latin phrase 'Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum' meaning 'Jesus of Nazareth, King of the Jews'. ... This was the notice Pontius Pilate nailed over Jesus as he lay dying on the cross. It now signifies that a true Christian lies there.’’

ИНРИ - Исус од Наразет Рекс Иудејски

Сега, малце хронолошки за терминот Рекс

Терминот Рекс е создаден во 1610 та година после Исус.

“Word Origin and History for rex. n. "a king," 1610s, from Latin rex (genitive regis) "a king," related to regere "to keep straight, guide, lead, rule," from PIE root *reg- "to rule, to lead straight, to put right" (cf. Sanskrit raj- "king;" Old Irish ri "king," genitive rig; see regal)...’’


Заклучокот нема потреба да се нагласува .
__________

https://www.google.com/#q=Reks+origin+of+word

https://www.google.com/#q=I.N.R.I+meaning

Wednesday, June 14, 2017

По делата твои ќе те познаам

“По делата твои ќе те познаам ’’, вели пишаното.
Зошто народот не се прашува?
Затоа што има воспоставен ротирачко лидерски систем ,преку кој што контролирајќи ги лидерите се контролира и народот.
Многу е едноставно.
Лидерите не се во служба на народот туку во служба на оние кои што ги контролираат..
Како го знаеме ова?

- "По делата ќе те препознаам", вели запишаното.
А народот?
Реалноста е таа дека во услови на отсуство од моралност и од спроведувње на законските кодекси , народот од пород постанува изрод кој како збирштина на паразити сака само пари без да ги одработува.Тоа не само што опишува мрзеливост туку и дебилизацијата која се шири поради претходно создадените услови за нејзиното пројавување.

  “По делата ќе те познаам’’ , вели пишаното.
Ајде да се присетиме ..
Што стори ДПМНЕ кога Сдс се откажа од нашите во беломорието ?
- Тие се откажаа од нашите во пиринско
Што стори ДПМНЕ кога Сдс направи нова територијална делба за Струга, Кичево и Скопје , после неуспешниот Референдум ,?
- Ништо , остави поделбата каква што е .
Кога се промената на македонското знаме со вентилатор , од страна на СДС ?
- Ништо не стори ,ДПМНЕ прифати промената

Прашањето е што ќе стори ДПМНЕ ,доколку а тоа ќе биде и повеќе од сигурно СДС потпише промена на уставното име ?Одговорот е извесен и ЌЕ биде вака:
ДПМНЕ ќе прифати променетото уставно име
Тоа ново име ќе е :

“Северно од Македонија ’’, како буквален превод од англиското "North of Macedonia "
“Северно од Македонија’’ , само да се знае не е исто што и

“Северна Македонија ’’,која на англиски се пишува " Northern Macedonia "
Тоа е географската одредница што ЌЕ се побара и што ЌЕ се добие.По зачленувањето во НАТО ќе се фрлат ноооогу пари по народо за да биде благосостојба за некое време.Таквата состојба ЌЕ трае некое време и ќе биде поизразена отколку во периодот по раздружувањето на Републиката од Југославија.
Тој период ЌЕ се случи откако
Прогласената Илирида ќе биде анексирана од Косово и откако делот што ЌЕ биде остаток од досегашното ФИРОМ ќе има Референдум за соединение со Европа ,че " Обединението чини силата".
Поради тоа што таквата Република Северно од Македонија ќе биде член на НАТО, Путин ќе ја награди со МПЦ под управда на СПЦ,преку измеќарот Вранишковски кој од поодамна е таму во Руската Црква и поради матемариките што постојат со Украинската Црква ,е признаен како главен играч кај нас.

И ?

Откако ЌЕ потрошат парите , се останува и без пари и без се останато.

Македонија , време сегашно
.
Место кај што менталитетот на лидерите кај Македонците вреднуваат вака:

1+1 = НУЛА

Monday, June 12, 2017

Околу терминот ШОП

За терминот Шоп сум испишал еден ферман кај мене на профил,така да доколку некој сака може и на Шитипедија да постави.Тоа јас секако дека нема да го сторам .

Накрактко
Шоп или на латински напишано Shop изворно означувал припадник на
Епископија Epi SHOP ia .односно Црква со ранг на Епископија.
Припадниците Шопја се оној дел од нашио народ кој бил ангажиран да одработува на имототе што имала Црквата во делот сточарство на ридско планинскиоте области .Географската област наречена Шоповлак,,денес се наоѓа во три држави, Македонија, Бугарија и Србија.
Таа територија отприлика би требало да биде некогашен ИМОТ што некогаш била управувана од страна на ,веројатно не сум сигурен Јустинијана Прима , со седиште во Скопје .
Забележете дека и називот на нашиот главен град е тој
SHOP
h->k
SKOP

Скопје

или кратенка од
Епи СКОП ија

За јзикот што тие говорат реформаторот Вук Карачиќ пишал дека тоа е тн Торлачки јазик , давајќи и самиот несвесно посоката дека
Торкал е оној што живее во Торла те ТРЛА , а се занимава со сточарска дејност.
Значи не постои посебен шопски народ
не постои посебен шопски јазик
нема посебна шопска култура и литература
Шоп е занимање ,порфесионална дејност
Шоп , офчар во служба на - Црквата .

Види блискости со англискиот
Шоп
shop

Bishop
ShOpard -Shepard
ПасТир
Pastor
Денес без причина терминот шоп сеуште е пејоратив кој се употребува за навреди и исмејување .
Некому тој термин служи за надминување и на искомплескираноста
некому за терање шега и мајтапење на сметка на општествените девијации .
Како и да е за сите нас што имаме потеклото од тие тн шопски краишта
поговорката е
“Држ се земјо , шоп те гази ..’’

Saturday, June 3, 2017

Македонскиот цар Стефан – Душан

Македонскиот цар Стефан – Душан
Најдобар пример е прогласувањето и крунисувањето на Немања, исто така двапати, цар Стефан - Душан, кој бил крунисан во Скопје од Охритскиот архиепскоп за македонски цар. Тешко и многу неодговорно е од страна модерните историчари, кои ги искривуваат и премолчуваат историските вистини, како на пример: Од кого и како цар Стефан – Душан, според документите станал цар. Очигледно се искривува и премолчува правата вистина, со погрешното презентирање на српскиот научник Љ. Стојановиќ, „ Стари српски записи и написи, к.н III Белград. 1905 година, стр. 41 – број 4949, како и од кого цар Душан станал српски „ Цар Душан - силни„ кој се разликува од оргиналните документи, како и оној кој се чува во Националниот музеј во Прага од мај 21 1349 година, кој гласи:
„ Благочестиваго и христолубиваго македонскаго цара Стефана, српскаго, болгарскаго, унгарскаго, далматинскаго, арбанаскаго, уговлахискаго и ширним многим пределом и землем самодржсца„
Слична содржина има и таканаречениот Софиски препис на Душановиот Законик, а исто и Загрепскиот ракопис:
„Благовернаго и христолјубиваго македонскаго цара Стефана закон....„
Во овој случај очигледно е што се премолчува македонската царска сувереност, додека е кристално јасна: македонскиот цар Стефан – Душан не е ништо друго освен македонски цар, кој владеел на сите горенаведени народи, меѓу кои се и Србите. Самиот факт на крунисувањето, местото и благословот на македонскиот – охритски архиепископ на 16.04.1346 год, во Скопје не дава можност за поинакви коментари. На сличен начин бугарската историја го присвојува цар Самоил. Грчката историја, исто така не заостанува во тој однос од другите соседи присвојувајќи ги македонските цареви и владители од постаро и ново време, Филип, Александар, Константин, Васил I. Васил II и други.

Izvor